På øvelse med NOFO

NOFO arrangerer over 100 årlige øvelser.
Bilde fra øvelse ombord på Stril Luna

Hvert år gjennomfører NOFO godt over 100 øvelser der alt av oljevernfartøy, slepebåter og utstyr gjennomgår øvelser og blir verifiserte. Slik får også skadestedsledere, utstyrsoperatører og maritimt mannskap verdifull opplæring i NOFO-utstyret. Videre er det øvelser sammen med oljeselskaper og med statlige, kommunale og private samarbeidspartnere. 

 • Kommende øvelser
  Øvelse Sted Dato 2017  
  Øvelse - IGSA øvelse/is og kulde  Ingøya 03.mars   
         
  Øvelse - IGSA Øvelse m/Vackum kjempen Finnmark / Gjesvær 10.oktober  
  Øvelse - IGSA Øvelse m/Vackum kjempen Finnmark / Hammerfest 11.november  
         
         
  Øvelse - IGK øvelse sør Nordmøre 04.april   
  Øvelse - IGK øvelse sør Lofoten/Salten 06.juni  
  Øvelse - IGK øvelse sør Helgeland 09.september  
  Øvelse - IGK øvelse sør Nord -Trønderlag 10.oktober  
         
  Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Gjesvær 05.mai  
  Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Ingøy 05.mai  
  Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Hjelmsøya/ Måsøya 06.juni  
  Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Sørøya / Tarahalsen 08.august   
  Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Gjesvær 09.september   
  Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Gjesvær 10.oktober  
  Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Gjesvær 11.november  
  Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Ingøy 11.november
 • Filmer - dette skal dere øve på

 • NOFOs oppdrag

  NOFO skal ivareta og gjennomføre og utvikle NOFOs trening og øvingsprogram. Dette gjør vi i nært samarbeid med Hammerfestkontoret.

  • Vi skal planlegge og koordinere fartøysøvelser offshore og kystnært, samhandlingsøvelser – herunder fullskalaøvelser og OPV. samt verifisering av fartøyer i stående beredskap.
  • Vi skal sørge for beredskapsløsninger ivaretas ved midlertidig mobiliseringer.
  • Skal sørge for og videreutvikle operative konsepter og operasjonsmanualer/håndbøker.
  • Ha operativ kontakt med leverandører av beredskapsressurser og utstyr.
  • Vi har faglig samarbeid og oppfølging av:
   • NBSK
   • WWF
   • Nordkapp maritime fagskole
   • Redningsselskapet
   • Teekay

  Øving og trening både kan og vil bidra med;

  • Undervisning
  • Prosjekter
  • Faglig Forum
  • Teknologiutvikling
  • Andre relevante aktiviteter

Øver med olje på vann

Norge er et av få land som tillater utslipp av olje i sjøen for å teste utstyr og prosedyrer. Dette må til for å videreutvikle

NOFOs oljevernutstyr. Disse øvelsene har tiltrukket seg en enorm interesse og har bidratt til at land som USA, Canada, Japan, Brasil og Russland har anskaffet seg tilsvarende utstyr som NOFO bruker.

Men også menneskene som skal operere utstyret må testes. NOFO holder opp mot 60 kurs i året der over 1000 personer er involverte. Disse kursene tar for seg alle sider ved oljevernberedskapen. Dette gjør NOFO for å sikre nødvendig kompetanse i hele organisasjonen.

Oljevernfartøy og slepebåter blir benyttet på årlige øvelser

Øvelsene gir skadestedsledere, utstyrsoperatører og besetningene på fartøyene verdifull trening og erfaring i håndtering og bruk av utstyr. Alt oljevernpersonell på baser og fartøy skal ha minimum en øvelse per år. I tillegg blir det arrangert øvelser med medlemsselskaper, samt årlige samtreningsøvelser der Kystverket, IUA og andre samarbeidspartnere deltar.